• Novo! Brezplačna analiza pozicioniranja vaše nove web5 strani v Google iskalniku. Ustvari in preveri.
 • Novo! Vgradili smo dodatno funkcionalnost, ki omogoča lažjo prilagotitev vašega logotipa!

Pogoji poslovanja web5.si

 1. Opredelitve
  Naj splet d.o.o.

  Peršonova ulica 29, 2250 Ptuj, Slovenija
  ID za DDV: SI13652737


  web5.si

  Portal upravlja Naj splet d.o.o. (v nadaljnem besedilu "Naj splet"). Ponujamo storitev, ki podjetjem in posameznikom omogoča, da ustvarijo svojo lastno spletno stran in jo objavijo na internetu. Uporabnikom nudimo tudi storitve povezane z Google Ads.

  Uporabnik

  Tista oseba ali podjetje, ki izpolnjuje pogoje in je z registracijo ter odprtjem uporabniškega računa in s tem omogočenim dostopom do storitev, ki je nastal na web5.si portalu sprejel strinjanje v celoti s pogoji, ki so določeni v teh pogojih poslovanja.

  Uporabniški račun

  Naj splet za vsakega uporabnika vodi svoj uporabniški račun pod edinstvenim uporabniškim imenom (login, vpis). Na posameznem uporabniškem računu so vse informacije o uporabniku in njegovih dejavnosti, ki jih je web5.si izvajal za uporabnika.

  Registracija

  Je način ustvarjanja uporabniškega računa.

  Pogoji

  Slednji izpolnjeni pogoji od web5.si.

 2. Splošno
  2.1

  web5.si je storitev podjetja Naj splet d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«). Z registracijo kot uporabnik web5.si (v nadaljnjem besedilu "web5.si uporabniki") sprejemate naslednje pogoje (v nadaljnjem besedilu: "pogoji"), za uporabo web5.si.

  2.2.

  Ponudba je omejena izključno na osebe, starejše od osemnajst let.

  2.3.

  Ponudnik si pridržuje pravico, da širi učinkovitost, spreminja, briše in izboljšuje storitev, še posebej, če to služi tehničnemu napredku in se zdi, da je to potrebno in se na ta način preprečijo morebitne zlorabe. Spremembe lahko privedejo do vizualne spremembe portala web5.si. Ponudnik bo izvajal te spremembe le v primeru, če so le-te za uporabnike web5.si razumne ali je kot ponudnik storitev dolžan to storiti po zakonu.

  2.4.

  Poleg tega lahko ponudnik web5.si ta določila in pogoje poslovanja spremeni.

 3. Pogodbene spremembe
  3.1.

  web5.si ponuja spletno storitev s katero lahko web5.si uporabniki ustvarijo lastno spletno stran. Storitev uporabnikom omogoča samostojno oblikovno prilagoditev svoje spletne strani in objavo svojih vsebin.

  3.2.

  web5.si omogoča uporabnikom brezplačno 7-dnevno poskusno obdobje. Uporabnik lahko ustvari spletno stran in ima priložnost, da preizkusi web5.si storitev brezplačno.

  3.3.

  Uporabnik, ki je registriran, vendar še ni sklenil ali pravočasno podaljšal naročnine lahko uporablja web5.si storitve z naslednjimi omejitvami:

  3.3.1

  Stran uporabnika se ne bo pojavila v rezultatih iskanja preko Google ali drugih iskalnikov.

  3.3.2

  Naj splet ima pravico dodati oglaševanje na spletni strani uporabnika.

  3.3.3

  Po poteku 14-dnevnega roka zamrznitve (po preteku preizkusnega obdobja ali izteka naročniškega obdobja) ima Najsplet pravico do izbrisa računa brez prehodnega obvestila uporabniku.

  3.4.

  Obdobje, v katerem lahko uporabnik web5.si uporablja brez naročnine je 7 dni.

  3.5.

  web5.si uporabnikom zagotavlja različne pakete storitev: osnovni paket, promocijski paket in poslovni paket. Pregled s trenutnimi specifikacijami paketov se nahajajo na zavihku cenik (https://web5.si/cenik.html)

  3.6.

  Uporabnik se strinja, da račun za plačane storitve prejme v elektronski obliki (e-pošta). Ta je veljaven brez podpisa in žiga.

  3.7.

  Brezplačne in neplačane storitve ponudnika se lahko kadarkoli in brez obvestila ukinejo. Uporabnik v tem primeru ni upravičen do nadaljevanja in uporabe storitev.

  3.8.

  Ponudnik ima za zagotavljanje storitev pravico kadarkoli sodelovati s katerokoli tretjo osebo.

 4. Osebni podatki

  Uporabnik web5.si jamči, da so osebni podatki resnični in popolni. web5.si uporabnik se strinja, da bodo njegovi podatki shranjeni v elektronski obliki. Najsplet ne izvaja prenosa podatkov tretjim osebam, razen če se web5.si uporabnik s tem izrecno strinja ali je razkritje le-teh potrebno za uskladitev z izbranim naročniškim paketom (npr. podatki bodo posredovani registrarju za registracijo domene). Vsak uporabnik web5.si je dolžan osveževati svoje osebne podatke sproti. web5.si uporabnik je dolžan varovati svoje podatke potrebne za vpis z namenom preprečevanja zlorab s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

 5. Veljavnosti pogodb, odpovedi, ukinitve storitev, plačila, vračila vnaprej plačanih storitev
  5.1.

  Uporabnik mora plačati naročnino, da prejme dostop do vseh storitev, ki jih zagotavlja Naj splet na web5.si.

  5.2.

  Spletno stran na web5.si lahko uporabnik brez obveznosti in stroškov izbriše, v poskusnem obdobju 7 dni.

  5.3.

  Pogodbena naročnina zakupljenih paketov ima mandat dvanajstih mesecev in se samodejno podaljša za enako obdobje, če pogodba ni odpovedana en mesec pred koncem pogodbenega obdobja. V primeru odpovedi po e-pošti, je le-tega treba poslati iz elektronskega naslova, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji in ga hrani na svojem web5.si računu kot stik. Ob prekinitvi pogodbe je potrebno navesti uporabniško ime in datum prekinitve.

  5.4.

  Storitve, ki jih ponujaja Naj splet preko web5.si se obračunavajo. Ceno za vsako storitev, lahko uporabnik preverja na ceniku na web5.si.

  5.5.

  Pogodba ima 12-mesečno veljavnost. Uporabnik lahko znesek plača v enkratnem pavšalnem znesku ali v 2 ali 4 obrokih. V izrednih primerih se lahko ponudnik s stranko dogovori tudi za izjemo. Stranka ne more odstopiti od plačila obroka. S plačilom prvega obroka, se strinjate s zneskom naročnine in se zavežete k plačilu razlike v primeru plačila na obroke. Pavšalni znesek v primeru plačila v 2 ali 4 obrokih, je višji od zneska v primeru plačila v enkratnem znesku. Cene so odvisne tudi od števila kupljenih storitev. Sistem vam zneske preračunava sproti v fazi nakupa. Po nakupu se zneski za minimalno pogodbeno odobje ne spreminjajo več.

 6. Splošne obveznosti uporabnika
  6.1.

  Za vsebine, ki jih navajajo uporabniki na svojih spletnih straneh narejenih z web5.si je odgovoren izključno uporabnik. web5.si sistema. Ponudnik ni dolžan preveriti web5.si spletišča uporabnika glede morebitnih kršitve prava.

  6.2.

  Uporabnik se strinja, da ravna v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v posamezni državi, kot tudi v republiki Sloveniji.

  6.3.

  Uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal storitve web5.si na kakršenkoli način ali katerikoli dejavnosti, ki krši pravice tretjih oseb (vključno z njihovimi osebnimi pravicami).

  6.4.

  Uporabnik se strinja, da ne objavlja nobene vsebine, ki kršijo zakonske prepovedi, moralo (predvsem pornografske, rasistične, ksenofobne, desničarske ali drugače sporno vsebino) ali pravice tretjih oseb (vključno osebnostne pravice, blagovne znamke, imena in avtorske pravice). Poleg tega se uporabnik strinja, da ne bo uporabiljal svoje spletne strani za namene neželene pošte in za grajenje sistematičnega povezovovanja z namenom pridobivanja nerealnega prometa. V kolikor web5.si zaradi nezakonite vsebine ali dejavnosti, ki jih izvaja ali jih je izvajal uporabnik mora pravno odgovarjati je uporabnik dolžan Naj splet-u povrniti vse nastale stroške. Uporabnik je dolžan web5.si na vse možne načine pomagati, da se ubrani pred takimi zahtevki.

  6.5.

  web5.si uporabnik strinja z objavo svojih kontaktnih podatkov na svojih straneh (ali drugim veljavnim predpisom države v kateri je stran v uporabi) in jih tudi izpolnjuje.

  6.6.

  web5.si uporabnik je odgovoren za vse datoteke in nastavitve programske opreme, do katerih ima dostop. Varnostno shranjevanje podatkov je potrebno izvesti vsakič, ko uporabnik shrani kakršne koli spremembe narejene na web5.si ali pred najavljenim arhiviranjem in vzdrževalnimi deli izvajalca, če so o njih uporabniki vnaprej obveščeni. Varnostne kopije, ki jih web5.si uporabniki ustvarijo se ne smejo hraniti na web5.si strežniku.

  6.7.

  Uporabnik razpoložljive oblikovne predloge pridobljene preko web5.si uporabljal le za svoje web5.si spletne strani. Izrecno prepovedano je shranjevanje web5.si spletne strani in njena uporaba na drugem t.j. tujem strežniku.

  6.8.

  V primeru nakupa možnosti več jezikovne različice strani je zagotavljanje prevodov dolžnost uporabnika. Naj splet z zakupom te storitve ponuja in dovoljuje le tehnično možnost, da imajo uporabniki več jezikovnih različic.

 7. Registracija domen, prenos domen
  7.1.

  V web5.si morajo uporabniki za potrebe registracije domen navesti svoje pravilne in popolne podatke o lastniku domene ("registrant") in administrativnem kontaktu. Tehnična kontaktna oseba je v vsakem primeru Naj splet neodvisno od lastnika domene, ki mora navajati svoj poštni naslov , e-poštni naslov in telefonsko številko. web5.si uporabnik mora takoj posodobiti podatke v primeru sprememb in sicer z obvestilom ponudniku.

  7.2.

  Vsi web5.si uporabniki so pred uporabo domene dolžni preveriti in zagotovoti, da ta domena ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali kršil zakon. web5.si uporabnik jamči, da je izpolnil te obveznosti in da ni bilo nobenih znakov pravne kršitve s tega področja.

  7.3.

  Vse registrirane domene preko ponudnika web5.si lahko uporabnik, v primeru upoštevanja vseh določil teh pogojev poslovanja, kadakoli prenese k drugemu ponudniku, če je to izvedljivo. Na veljavnost pogodbe ali znesek plačila po pogodbi te spremembe ne vplivajo. V zvezi s tem se ne zahteva izrecno obvestilo o prekinitvi pogodbe.

  7.4.

  Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti prodajalca, če izgubi pravice za registrirano domeno.

 8. Motnje storitev

  Ponudnik si prizadeva za stalno razpoložljivost in brezhibno funkcionalnost. Uporabnik z uporabo web5.si razume in priznava, da že iz tehničnih razlogov in zaradi odvisnosti od zunanjih dejavnikov neprekinjena razpoložljivost web5.si strani ni izvedljiva. Začasne omejitve dostopa ne dajejo garancije niti pravice do izredne odpovedi pogodbe. Naj splet lahko izvede občasne omejitve za dostop do sistema, zlasti v primeru začasne zaustavitve sistema web5.si zaradi izvajanja tehničnih izboljšav, odprav napak in okvar, itd.

 9. Odgovornost
  9.1.

  Ponudnik ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnikov ali krajo oz. odvzem le-teh preko nepooblaščene tretje osebe (npr. hekerji).

  9.2.

  Ponudnik ne odgovarja za zlorabo podatkov in informacij, ki so na voljo tretjim osebam, zaradi objav uporabnikov.

  9.3.

  Ponudnik ne odgovarja za vsebino in aktivnosti uporabnikov.

  9.4.

  Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo prihodka ali drugih škod, ki so posledica nepravilnega delovanja ali nedostopnosti web5.si. .

  9.5.

  V primeru odgovornosti s strani ponudnika ali izvajalca je najvišji znesek odškodnine enak letnemu plačilu naročnika (uporabnika).

 10. Pravilnik o zasebnosti
  10.1.

  Ponudnik zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnikov web5.si. Več informacij o obdelavi podatkov in varstvu podatkov izhaja iz politike zasebnosti izvajalca. To lahko najdete na povezavi v nogi spletne strani web5.si.

  10.2.

  Uporabnik se zaveda, da se vsebine, shranjene na strežniku ponudnik s tehničnega vidika lahko kadarkoli ogleda. Poleg tega je teoretično mogoče, da si podatke o uporabniku, med prenosom podatkov preko interneta, lahko ogledajo tudi nepooblaščene tretje osebe.

 11. Google ADS (AdWords) oglaševalska kampanja

  Tukaj nekaj pomembnih informacij o pravilih in storitvi priprave oglaševalskih kampanj Google Ads (Adwords).

  11.1

  Če prejemnik storitve oglaševalske kampanje Google Ads ne uporablja več kot 15 mesecev ali več in računa ne financira več, Google samodejno izbriše oglaševalski račun, preostala sredstva pa se izgubijo.

  11.2

  Če stranka začasno prekine oglaševalsko akcijo za obdobje 15 mesecev ali več, se sredstva, nabrana na oglaševalskem računu, zasežejo.

  11.3

  Informácie tu uvedené najdete na zavihku "Pozicioniranje / Poročilo Google Ads".

 12. Odstop

  Od letne pogodbe lahko v roku 14 dni odstopite brez navedbe razlogov. Preklic mora biti v besedilni obliki (npr. pismo, telefaks, e-mail). Rok začne teči po prejemu tega v besedilni obliki, vendar ne pred sklenitvijo pogodbe in tudi ne pred izpolnjevanjem naših obveznosti glede obveščanja v skladu z ustreznimi členi. Za uspešen preklic zadostuje pravočasno oddano obvestilo o preklicu. Preklic je treba poslati na naslov: podpora@web5.si.

  Posledice

  V primeru odstopa od pogodbe se prekinejo medsebojne koristi. Ponudnik ukine storitve in vrne razliko plačila glede na celo obdobje. Za prejete koristi (na primer nadomestila za uporabo) in druge direktne stroške nastale z uporabo (domena) nam morate v tem primeru povrniti v obliki odškodnine. To lahko privede do zahteve, da izpolnite pogodbene plačilne obveznosti za obdobje do preklica. Zahtevek za povračilo plačil je treba izpolniti v roku 30 dni. Obdobje prekinitve se za vas začne z odpremo sporočila, za nas z njegovim sprejemom.

  Posebne opombe:

  Vaša pravica do odstopa preneha predčasno, če se pogodba s strani obeh strank na vašo zahtevo izpolni v celoti pred koriščenjem pravice od odstopa (npr. registracija domene) .

 13. Končne določbe
  13.1.

  V kolikor katera od določb tega sporazuma je ali postane neveljavna to ne vpliva na veljavnost preostalih odločb. V skladu z zakonom o varstvu podatkov je potrebno opozoriti, da so podatki uporabnikov računalniško obdelani v strojno berljivi obliki.

  13.2.

  Velja pravo republike Slovenije. To velja tudi za registracijo uporabnikov iz drugih držav. Pristojnost sodišča izhaja iz lokacije ponudnika.

Pogoji posebne ponudbe "domene za podjetja, za 0 €!" in "domene za podjetja za 1 € neto!"

 1. Splošno
  1.1.

  Organizator v posebni akciji ponuja "domene za podjetja, za 0 €!" ali "domene za podjetja, za 1 € neto!" (V naslednji: ponudbi) je Naj splet, ponudnik internetnih storitev.

  1.2.

  Pravila o ponudbi, so opisana v naslednjih osnovnih pogojih, s pridržkom, da v primeru neskladnosti stopijo v veljavo splošni pogoji portala web5.si.

  1.3.

  V primeru ugovora na ponudbo in pogoje družbe Naj splet in sistema web5.si se uporabljajo in veljajo pogoji iz ponudbe.

  1.4.

  Ponudb ni mogoče povezati med seboj, razen če posamezne razmere omogočajo takšno možnost.

 2. Ponudba
  2.1.

  Registracija storitev in blaga v okviru ponudbe je enakovredna kot strinjanje s pogoji odločbe.

  2.2.

  Pravila ponudb v času njenega trajanja se lahko spremenijo vendar to ne vpliva na pogodbe sklenjene pred spremembo.

  2.3.

  Organizator obvešča o spremembah na spletni strani, kjer so informacije v zvezi s ponudbo.

  2.4.

  Ponudba je zavezujoča za uporabnike, ki jo koristijo v naročniškem obdobju ali za uporabnike, ki koristijo prednosti na katere se nanaša ponudba in s tem sprejemajo pogoje.

 3. Trajanje ponudbe
  3.1.

  Ponudba je aktivna od 01.07.2013 do preklica.

  3.2.

  Organizator lahko umakne ponudbo brez predhodnega obvestila kadarkoli. Vse nesklenjene pogodbe lahko opusti.

  3.3.

  V primeru nove ponudbe v enakem ali podobnem časovnem obdobju, trenutna ponudba za organizatorja ni obvezujoča, razen če se odloči drugače.

 4. Naročnik
  4.1.

  Iključno podjetja lahko izkoristijo ponudbo v primeru, da so registriale domeno v okviru ponudbe in hkrati izpolnjujejo navedene pogoje.

  4.2.

  Ključnega pomena in pogoj za koriščenje ponudbe je nakup domene preko sistema web5.si in sicer najkasneje zadnji dan zakupljenega in še veljavnega naročniškega razmerja.

  4.3.

  Uporaba posebne ponudbe ni dovoljena za zaposlene pri pri ponudniku, za sponzorirane osebe ali podjetja razen če ponudnik odloči drugače.

  4.4.

  Domneva se, da je oseba, ki upravlja s soglasjem uporabnika v njegovem imenu podpisala takšno pogodbo.

  4.5.

  Ponudbe ne morejo koristiti uporabniki, ki niso izvedli nakupa in s tem plačila storitev ali uporabniki z zamudami pri plačilih, ali uporabniki katerih prejšnje pogodbe so tekle na neprimeren način, razen, če organizator odloči drugače.

 5. Opis ponudbe
  5.1.

  V obdobju in okviru veljavnosti ponudbe se lahko prijavi domena .si ali .com za registracijo in se ponudi uporabnikom.

  5.2.

  Uporabnik lahko v obdobju ponudbene dobe registrira domeno. Dodatne domene se obračunavajo glede na objavljene cene organizatorja. Veljavnost v okviru ponudbe je 12 mesecev od dneva registracije pri uradnem registru.

  5.3.

  Ta domena je bila registrirana s strani organizatorja in se uporabniku ne obračuna posebej ali dodatno.

  5.4.

  Pogoj za sodelovanje pri ponudbi je pravilna navedba podatkov vključno z davčno številko.

  5.5.

  Organizator ima pravico od uporabnikov (novih kot tudi obstoječih), ki so domeno razervirali ali zakupili pod naslednjimi pogoji, zahtevati kopijo davčne številke in registracijskih dokumentov, kot tudi izpis iz sodnega registra.

  5.6.

  Zahteva iz tokče 5.5. bo s strani organizatorja uporabniku poslana po e-pošti .

  5.7.

  Uporabnik je dolžan, da organizatorju v treh delovnih dneh od dneva zahteve, posreduje zahtevane podatke, ki izahajo iz točke 5.5.

  5.8.

  Neupoštevanje rokov iz točke 5.7. za zahtevane podatke iz točke 5.5. pomeni, da pogodba ni bila izpolnjena s strani uporabnika in lahko povzroči prekinitev pogodbe z organizatorjem skladno z web5.si pogoji. Uporabnik bo moral plačati stroške registracije domene, v skladu s cenikom organizatorja, ki je veljal v trenutku ponudbe.

  5.9.

  Pogoj za rabo ponudbe je sprejemanje naročila registracije domene, ki je predmet ponudbe.

  5.10.

  Ponudba velja samo za domene:

  1. ki so bile registrirane po ponudbi v prvem obdobju naročniškega razmerja prvič registriranega uporabnika.
  2. ki ne sodelujejo v drugih ponudbah ali posebnih promocijah.
  5.11.

  Podaljšanje veljavnosti domen, ki so registrirane po tej posebni ponudbi in so potekla po prvem obdobju imajo možnost podaljšanja proti doplačilu po rednih cenah ponudnika web5.si. Podaljšanje izključuje možnost uveljavljanja pravic iz posebne ponudbe razen, če organizator odloči drugače.

  5.12.

  V primeru prenosa domene iz posebne ponudbe k drugemu ponudniku pred iztekom naročniškega razmerja ali neplačila le tega je uporabnik dolžan poravnati letni strošek za domeno po veljavnem ceniku. Plačilo, ki je bilo zgoraj omenjeno je prosto kakršnih koli dodatnih dajatev v korist organizatorja.

  5.13.

  Uporaba domene, ki je bila registrirana v okviru ponudbe podlega splošnim pravilom, ki jih določa podjetje v pogojih web5.si.

  5.14.

  Storitve prejete na podlagi ponudbe niso upravičerne kakršnimkoli povračilom v gotovini ali menjavam za druge storitve.

 6. Odgovornost
  6.1.

  Organizator ne odgovarja za dejanja tretjih oseb, ki na kakršenkoli način vplivajo na izvajanje pogojev ponudbe.

SPLETNE STRANI

 • Stran z vsebino že v 5-ih minutah!
 • Preko 1000 predpripravljenih predlog.
 • Domena .si ali .com brezplačno.
 • Jezikovne različice + Google Places.
 • Hitro & enostavno urejanje strani.
Preizkusi

GOOGLE OGLAŠEVANJE

 • Ugodno pozicioniranje
  (Google Ads)
 • Pregled pozicije v iskalniku
 • Izbira ključnih besed
 • Online poročila
 • Pomoč pri optimizaciji vsebine (besedil)
Več